Nghệ sĩ: NSND Thúy Cải

Tiểu sử NSND Thúy Cải

Album của nghệ sĩ NSND Thúy Cải

Video của nghệ sĩ NSND Thúy Cải

Bài hát của nghệ sĩ NSND Thúy Cải

Ai xuôi về

Nghệ sĩ:

Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

Ai xuôi về

Nghệ sĩ:

Dân ca Quan họ lời cổ Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên...

Cò lả

Nghệ sĩ: ,

Con cò (cò) bay lả lả lả bay la Bay từ (từ) cửa phủ bay ra (ra) cánh đồng Tình tính...

Con nhện giăng mùng

Nghệ sĩ:

Bỉ: Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ mùng là giăng ứ...

Con nhện giăng mùng

Nghệ sĩ: ,

Bỉ: Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ mùng là giăng ứ...

Đêm qua nhớ bạn

Nghệ sĩ: ,

Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn,...

Đôi bên bác mẹ tương tề

Nghệ sĩ: ,

Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a tương tề, người đi là đi làm rể, song song để...