Nghệ sĩ: NSND Thúy Cải

Tiểu sử NSND Thúy Cải

Album của nghệ sĩ NSND Thúy Cải

Video của nghệ sĩ NSND Thúy Cải

Bài hát của nghệ sĩ NSND Thúy Cải

Ai xuôi về

Trình bày:

Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

Con nhện giăng mùng

Trình bày:

Bỉ: Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ mùng là giăng ứ...

Khách đến chơi nhà

Trình bày: ,

Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ ơ dầu mà...

La rằng

Trình bày: ,

...

Đôi bên bác mẹ tương tề

Trình bày: ,

Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a tương tề, người đi là đi làm rể, song song để...

Em là con gái Bắc Ninh

Trình bày: ,

Đôi tay í i  nâng lấy í i cơi hị í í ơ ớ ơ hự là dầu. Này trước í ơ ớ ơ...

Tay tiên chuốc chén rượu đào (mời rượu)

Trình bày: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Tay tiên chuốc chén i ì í i  i í rượu í i đào, ố rằng đổ đi...

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: ,

Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn,...

Thuyền mở lái chèo

Trình bày: ,

Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ...

Thân lươn bao quản lấm đầu

Trình bày: ,

Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu. Chị...