Nghệ sĩ: Ba Trọng

Tiểu sử Ba Trọng

Album của nghệ sĩ Ba Trọng

Video của nghệ sĩ Ba Trọng

Bài hát của nghệ sĩ Ba Trọng

Lý con sáo

Trình bày: | Album:

...

Thỏa nỗi nhớ mong

Trình bày: , | Album:

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i, Riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông. Dòng sông...

Cò lả

Trình bày: , | Album:

Con cò (cò) bay lả lả lả bay la Bay từ (từ) cửa phủ bay ra (ra) cánh đồng Tình tính...

Ăn ở trong rừng

Trình bày: | Album:

Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í...

Con nhện giăng mùng

Trình bày: , | Album:

Bỉ: Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ mùng là giăng ứ...

Khách đến chơi nhà

Trình bày: , | Album:

Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà.Đốt than ớ ơ dầu mà quạt...

Hoa thơm bướm lượn

Trình bày: | Album:

1. Ấy hoa nay lạ nay ơ ớ ơ hoa thơmỐ tình là con bướm lượn. Ố ô tình là con bướm...

Khách đến chơi nhà

Trình bày: , | Album:

Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ ơ dầu mà...

Tương phùng tương ngộ

Trình bày: , | Album:

Lời bài hát: Tương phùng tương ngộ Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ Xuôi...

Như ruộng tư sào

Trình bày: | Album:

...