Trình bày,
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc,
Người đăng - 2 Comments
Bình chọn

Lời bài hát: Thỏa nỗi nhớ mong - Ba Trọng, NSND Thúy Cải

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i,
Riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông.
Dòng sông  chứ đợi chờ nước chảy lơ thơ i í i
Sông Cầu nước chảy lơ thơ chứ đôi ta i i
Đôi ta thương nhớ i í i í i chứ bao giờ,

Bao giờ chứ cho nguôi. Lại nhớ tới người i i i…
Qua sông lại nhớ tới người,chứ xuống sông i i i
Xuống sông uống nước nước i í i
Chứ cho nguôi cho nguôi tấm lòng.
Thỏa nỗi nhớ mong í i i

Thảo luận cho bài: "Thỏa nỗi nhớ mong"

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *