Thể loại: Nhạc quan họ không lời

Bèo dạt mây trôi

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...

Bèo dạt mây trôi

Nghệ sĩ:

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...

Ngồi tựa mạn thuyền

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

Người ở đừng về – Saxophone

Nghệ sĩ:

Người ơi! Người ởi đừng về, Người ơi! Người ởi đừng về Người về em vẫn...

Qua cầu gió bay

Nghệ sĩ:

Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a Rằng a ối...