Nghệ sĩ: Trần Mạnh Tuấn

Tiểu sử Trần Mạnh Tuấn

Album của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn

Video của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn

Bài hát của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn

Qua cầu gió bay

Nghệ sĩ:

Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a Rằng a ối...

Hoa thơm bướm lượn

Nghệ sĩ:

...

Ngồi tựa mạn thuyền

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

Bèo dạt mây trôi

Nghệ sĩ:

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...

Người ở đừng về

Nghệ sĩ:

...