Thể loại: Thi giọng hát hay quan họ

Thi giọng hát hay Dân ca quan họ Bắc Ninh 2018 – Vòng thi số 1

Mời các bạn cùng xem Video Thi giọng hát hay Dân ca quan họ Bắc Ninh năm 2018 –...

Thi giọng hát hay dân ca Quan họ Bắc Ninh – Chung kết

Thi giọng hát hay dân ca Quan họ Bắc Ninh – Chung kết ...

Thi giọng hát hay dân ca quan họ Bắc Ninh số 2 – 2018

Nghệ sĩ:

Mời quý khán thính giả cùng theo dõi chương trình Thi giọng hát hay dân ca quan họ...

Thi giọng hát hay Dân ca quan họ Bắc Ninh – Vòng thi tháng số 1 năm 2015

Thi giọng hát hay Dân ca quan họ Bắc Ninh – Vòng thi tháng số 1 năm 2015 Các bài...

Thi giọng hát hay Dân ca quan họ Bắc Ninh – Vòng thi tháng số 2 năm 2015

Thi giọng hát hay Dân ca quan họ Bắc Ninh – Vòng thi tháng số 2 năm 2015 Các bài...

Thi giọng hát hay Dân ca quan họ Bắc Ninh – Vòng thi tháng số 3 năm 2015

Thi giọng hát hay Dân ca quan họ Bắc Ninh – Vòng thi tháng số 3 năm 2015 Các bài...

Thi giọng hát hay quan họ Bắc Ninh – Vòng thi tháng số 4 năm 2015

Mời các bạn theo dõi đêm thi: Giọng hát hay quan họ Bắc Ninh. Vòng thi tháng số 4...

Thi giọng hát hay quan họ – Vòng thi quý số 2 năm 2015

Thi giọng hát hay quan họ – Vòng thi quý số 2 năm 2015 Các thi sinh trong đêm thi: Các...

Thi giọng hát hay quan họ – Vòng thi quý số 3 năm 2015

Thi giọng hát hay dân ca Quan họ Bắc Ninh – Số 3/Quý – Đài PT&TH Bắc Ninh. ...

Thi giọng hát hay quan họ – Vòng thi tháng số 10 năm 2015

Thi giọng hát hay quan họ – Vòng thi tháng số 10 năm 2015 ...