Nghệ sĩ: Vân Dung

Tiểu sử Vân Dung

Album của nghệ sĩ Vân Dung

Video của nghệ sĩ Vân Dung

Bài hát của nghệ sĩ Vân Dung

Thân lươn bao quản lấm đầu

Trình bày: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản...

Chia Rẽ Đôi Nơi

Trình bày: ,

Bây giờ chia rẽ đôi nơi để kẻ về tình chung, tình chung giăng là người ở để...

Lời Thương Ta Ngỏ cùng Nhau

Trình bày: ,

Chiều biên giới anh thầm nhớ về, Nơi em đó bộn bề, bao nỗi nhớ tha thiết Hỡi...

Thân lươn bao quản lấm đầu

Trình bày: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản...

Ngồi tựa song đào

Trình bày:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song _ ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

Gửi về quan họ

Trình bày:

Gửi Về Quan Họ Trình bày: Vân Dung Sáng tác: Đức Miêng Anh chưa đến làng Quan Họ,...