Nghệ sĩ: Vân Dung

Tiểu sử Vân Dung

Album của nghệ sĩ Vân Dung

Video của nghệ sĩ Vân Dung

Bài hát của nghệ sĩ Vân Dung

Chia Rẽ Đôi Nơi

Nghệ sĩ: ,

Bây giờ chia rẽ đôi nơi để kẻ về tình chung, tình chung giăng là người ở để...

Gửi về quan họ

Nghệ sĩ:

Gửi Về Quan Họ Trình bày: Vân Dung Sáng tác: Đức Miêng Anh chưa đến làng Quan Họ,...

Lời Thương Ta Ngỏ cùng Nhau

Nghệ sĩ: ,

Chiều biên giới anh thầm nhớ về, Nơi em đó bộn bề, bao nỗi nhớ tha thiết Hỡi...

Thân lươn bao quản lấm đầu

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản...

Ngồi tựa song đào

Nghệ sĩ:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song _ ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

Thân lươn bao quản lấm đầu

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản...