Nghệ sĩ: NSƯT Trung Kiên

Tiểu sử NSƯT Trung Kiên

Album của nghệ sĩ NSƯT Trung Kiên

Video của nghệ sĩ NSƯT Trung Kiên

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Trung Kiên

Ba quan

Nghệ sĩ: , , ,

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,có về là về...

Dọn quán bán hàng

Nghệ sĩ: ,

Tiết mục Huy chương Bạc Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012. Dọn...

Lời Thương Ta Ngỏ cùng Nhau

Nghệ sĩ: ,

Chiều biên giới anh thầm nhớ về, Nơi em đó bộn bề, bao nỗi nhớ tha thiết Hỡi...

Lý giao duyên

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Trăm i khúc ớ sông đổ dồn về một ơ bến i, anh chẳng ớ yêu...

Lý giao duyên

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy – Admin: yêu một Bắc Ninh Trăm i khúc ớ sông đổ dồn về một...

Ngồi tựa mạn thuyền

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

Ngồi tựa mạn thuyền

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

Nguyệt gác mái đình

Nghệ sĩ: ,

Nguyệt rằng là tình rằng nguyệt i gác í ơ hơ ơ Này có ó o mấy mái nay ớ ớ mái...

Nguyệt gác mái đình

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...