Nghệ sĩ: Minh Thành

Tiểu sử Minh Thành

Album của nghệ sĩ Minh Thành

Video của nghệ sĩ Minh Thành

Bài hát của nghệ sĩ Minh Thành

Ai xuôi về

Nghệ sĩ:

Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

Ai xuôi về

Nghệ sĩ:

Dân ca Quan họ lời cổ Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên...

Tìm trong chiều hội Lim – Nhạc beat

Nghệ sĩ:

Kính mời tất cả quý khán giả yêu dân ca cùng thưởng thức nhạc beat Bâng khuâng...

Buôn bấc buôn dầu – Karaoke

Nghệ sĩ:

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn nhẫn...

Buôn bấc buôn dầu

Nghệ sĩ:

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn nhẫn...

Cây trúc xinh

Nghệ sĩ:

Chép lời: Hữu Duy Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc bên bờ...

Cây trúc xinh

Nghệ sĩ:

Chép lời: Hữu Duy Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc bên bờ...

Đi Cấy”karaoke”

Nghệ sĩ:

...