Nghệ sĩ: Minh Thùy

Tiểu sử Minh Thùy

Album của nghệ sĩ Minh Thùy

Video của nghệ sĩ Minh Thùy

Bài hát của nghệ sĩ Minh Thùy

Ba quan

Nghệ sĩ:

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,Có về là về với hội có gái ngoan gái...

Cái hời cái ả

Nghệ sĩ: ,

Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

Đào Nguyên

Nghệ sĩ:

Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...

Đào Nguyên

Nghệ sĩ:

Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...

Dưới giời mấy kẻ biết ra

Nghệ sĩ:

Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ anh Hai ơi xinh i...

Em là con gái Bắc Ninh

Nghệ sĩ: ,

Tiết mục Huy chương Vàng tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 Đôi...

Giăng bao nhiêu tuổi giăng già

Nghệ sĩ:

Bỉ: Giăng bao i í i nhiêu tuổi í i giăng, hị í ơ ớ ơ hự à già. Này núi í ơ ớ...