Nghệ sĩ: Minh Thùy

Tiểu sử Minh Thùy

Album của nghệ sĩ Minh Thùy

Video của nghệ sĩ Minh Thùy

Bài hát của nghệ sĩ Minh Thùy

Rộn vang câu lý đón xuân sang

Trình bày: ,

RỘN VANG CÂU LÝ ĐÓN XUÂN SANG Dân ca Quan họ Soạn lời mới: Xuân Hội Thể hiện:...

Lòng vẫn đợi chờ

Trình bày: , | Album:

Lòng vẫn i í ơ ơ ớ ơ nay đợi i í ơ ơ hợ ơ chờ. Này em í ơ ơ hợ ớ không ố...

Trang 2 of 212