Nghệ sĩ: Mạnh Quỳnh

Tiểu sử Mạnh Quỳnh

Album của nghệ sĩ Mạnh Quỳnh

Video của nghệ sĩ Mạnh Quỳnh

Bài hát của nghệ sĩ Mạnh Quỳnh

Lời thương ta ngỏ cùng nhau

Trình bày: ,

Chiều biên giới anh thầm nhớ về, Nơi em đó bộn bề, bao nỗi nhớ tha thiết Hỡi...

Gửi Đảo Xa Khúc Ca Quan Họ

Trình bày:

1—Trên dòng sông trong mát quê ta i,i.. Trong nắng xuân chan hòa đồng quê i,i..ngày...

Yêu nhau ngả nón ra ngồi

Trình bày:

Yêu nhau ngả nón (ối a) ra ngồi (i ì) Về nhà mẹ cha có hỏi (song song tính ối a song...

Thỏa Nỗi Nhớ Mong

Trình bày: ,

Nam: Em ở đầu sông chứ riêng anh i i , Riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông. Dòng...

Chung Lập Chiến Công

Trình bày: ,

Em gửi theo những cánh chim điệu dân ca Tới thăm anh nơi biên giưới Súng chắp tay...

Cái hời cái ả

Trình bày: , | Album:

Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

Gió đưa cây cải

Trình bày: | Album:

Gió thì gió đưa phú lý tình là đưa cây cải Phú lý tình là đưa cây cải í ơ Bớ...

Hoa thơm bướm lượn, trên rừng 36 thứ chim

Trình bày: , | Album:

Hoa thơm bướm lượn 1. Ấy hoa nay lạ nay ơ ớ ơ hoa thơm Ố tình là con bướm lượn....

Nguyệt gác mái đình

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...

Mừng hội xuân

Trình bày: ,

...

Lòng vẫn đợi chờ

Trình bày: , | Album:

Lòng vẫn i í ơ ơ ớ ơ nay đợi i í ơ ơ hợ ơ chờ. Này em í ơ ơ hợ ớ không ố...

Gọi đò

Trình bày: | Album:

...

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: | Album:

Lời để hát:  Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này...

Lời thương ta ngỏ cùng nhau

Trình bày: , | Album:

Chiều biên giới anh thầm nhớ về, Nơi em đó bộn bề, bao nỗi nhớ tha thiết Hỡi...