Nghệ sĩ: Minh Hằng

Tiểu sử Minh Hằng

Album của nghệ sĩ Minh Hằng

Video của nghệ sĩ Minh Hằng

Bài hát của nghệ sĩ Minh Hằng

Tưởng đến gần xa

Trình bày: | Album:

Tưởng đến ấy mấy xa em gần xa, ấy mấy xa em gần xa. Song í le em còn giở bận...

Ra đứng cổng làng

Trình bày: | Album:

Chiều qua ra à đứng i, ta à lý lý như cổng làng, ta lý lý như cổng làng ì. Trông...

Nhất quế nhị lan

Trình bày: | Album:

Nhất quế nhị lan nhất i xinh í i Nhất xinh nhất lịch í i i i khôn ngoan, Khôn ngoan...

Lời thương ta ngỏ cùng nhau

Trình bày: , | Album:

Chiều biên giới anh thầm nhớ về, Nơi em đó bộn bề, bao nỗi nhớ tha thiết Hỡi...

Gửi bức thư sang

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Gửi bức ớ thì thư í i i sang ấy mấy ngồi là em ứ hự ngồi...

Giăng thanh gió mát

Trình bày: | Album:

Giăng thanh ì gió mát i i i giăng í i ì tiếng chim lạc ới à trên í non. Chim lạc đàn...

Chờ bạn dưới trăng

Trình bày: | Album:

Lòng riêng i í i, luống những i hị ngậm í ơ, ối hự à ngùi. Này nhớ í ơ ớ ơ...