Nghệ sĩ: NSƯT Bích Hồng

Tiểu sử NSƯT Bích Hồng

Album của nghệ sĩ NSƯT Bích Hồng

Video của nghệ sĩ NSƯT Bích Hồng

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Bích Hồng

Hội Diềm

Trình bày:

Hội Diềm Thể loại: Âm hưởng quan họ Sáng tác: Nguyễn Trung Hội làng Diềm đông...