Nghệ sĩ: Quang Luyến

Tiểu sử Quang Luyến

Album của nghệ sĩ Quang Luyến

Video của nghệ sĩ Quang Luyến

Bài hát của nghệ sĩ Quang Luyến

Tìm trong chiều hội Lim

Trình bày: , | Album:

Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....

Ba quan

Trình bày: , , ,

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,có về là về...