Nghệ sĩ: NSƯT Lan Hương

Tiểu sử NSƯT Lan Hương

Album của nghệ sĩ NSƯT Lan Hương

Video của nghệ sĩ NSƯT Lan Hương

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Lan Hương

Lòng vẫn đợi chờ

Trình bày: , | Album:

Lòng vẫn i í ơ ơ ớ ơ nay đợi i í ơ ơ hợ ơ chờ. Này em í ơ ơ hợ ớ không ố...

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ:Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về.Tấm i lòng …em tưởng đến...

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy BỉChim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này...

Buôn bấc buôn dầu

Trình bày: | Album:

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn i nhẫn...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album:

Đôi rằng đôi bên bác í mẹ có a cùng già.Lấy anh là anh hay chữ, song song để ới...

Dưới giời mấy kẻ biết ra

Trình bày: | Album:

Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ anh Hai ơi xinh i...

Vào chùa

Trình bày: | Album:

Vào Chùa Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn...

Trầu cau quan họ

Trình bày: | Album:

Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò.Em gửi miếng trầu thương nhớ, để...

Câu quan họ người ơi

Trình bày: | Album:

Câu quan họ Người ơi ai hát Tiếng ngân vang như giọt mưa rơi Tiếng chim hót ngọt...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Dân ca Quan họ lời cổ  Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à...

Gửi về quan họ

Trình bày: | Album:

Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông...

Ba quan

Trình bày: , , ,

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,có về là về...

Khi mùa xuân đến

Trình bày: , | Album:

Gửi í ì tặng anh ơ gửi í ì tặng anh ơ bài ca.Em ì i hát hự hời hừ là hự ới...

Thư xuân hẹn ngày vui

Trình bày: | Album:

Một lá thì lá ớ ơ thư xuân em xin gửi là, xin i gửi về người ì.Một lá thì lá...

Lời thương ta ngỏ cùng nhau

Trình bày: , | Album:

Chiều biên giới anh thầm nhớ về,Nơi em đó bộn bề,Bao nỗi nhớ tha thiết Hỡi...

Lòng vẫn đợi chờ

Trình bày: , | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Lòng vẫn i í ơ ơ ớ ơ nay đợi i í ơ ơ hợ ơ chờ. Này em í ơ...

Lòng vẫn đợi chờ

Trình bày: , | Album:

Này sao í ơ ơ hợ ớ hôm ố là hôm mới i mọc i í ơ ơ cũng rằng ông sao mai i í...

Thêm thắm trời xuân

Trình bày: , | Album:

Theo điệu: Tương phùng tương ngộ Xuân đang về là khi trăm hoa đua nở. Em hát tặng...