Nghệ sĩ: NSƯT Lan Hương

Tiểu sử NSƯT Lan Hương

Album của nghệ sĩ NSƯT Lan Hương

Video của nghệ sĩ NSƯT Lan Hương

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Lan Hương

Ai xuôi về

Nghệ sĩ:

Dân ca Quan họ lời cổ  Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à...

Ba quan

Nghệ sĩ: , , ,

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,có về là về...

Buôn bấc buôn dầu

Nghệ sĩ:

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn i nhẫn...

Câu quan họ người ơi

Nghệ sĩ:

Câu quan họ Người ơi ai hát Tiếng ngân vang như giọt mưa rơi Tiếng chim hót ngọt...

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy BỉChim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Nghệ sĩ:

Đôi rằng đôi bên bác í mẹ có a cùng già.Lấy anh là anh hay chữ, song song để ới...

Dưới giời mấy kẻ biết ra

Nghệ sĩ:

Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ anh Hai ơi xinh i...

Gửi về quan họ

Nghệ sĩ:

Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông...

Khi mùa xuân đến

Nghệ sĩ: ,

Gửi í ì tặng anh ơ gửi í ì tặng anh ơ bài ca.Em ì i hát hự hời hừ là hự ới...