Nghệ sĩ: Thanh Hằng

Tiểu sử Thanh Hằng

Album của nghệ sĩ Thanh Hằng

Video của nghệ sĩ Thanh Hằng

Bài hát của nghệ sĩ Thanh Hằng

Chim kêu gióng giả

Nghệ sĩ:

Con chim nó mấy kêu mà gióng giả i. Song để, để có a song tình, tình tình ơi hỡi...

Đào nguyên

Nghệ sĩ:

Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...

Dọn quán bán hàng

Nghệ sĩ: ,

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i. Nay bên a người...

Dọn quán bán hàng

Nghệ sĩ: ,

Tiết mục Huy chương Bạc Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012. Dọn...

Lúng liếng

Nghệ sĩ: ,

...

Lúng liếng

Nghệ sĩ: ,

Lóng lánh i là lóng ới a lánh ơi í i…mắt í i…người i ì …là người long ì lánh...

Nam nhi

Nghệ sĩ: ,

...

Vào chùa

Nghệ sĩ:

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

Vui bốn mùa

Nghệ sĩ: ,

Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...