Nghệ sĩ: Tuấn Long

Tiểu sử Tuấn Long

Album của nghệ sĩ Tuấn Long

Video của nghệ sĩ Tuấn Long

Bài hát của nghệ sĩ Tuấn Long

Càng trèo càng cao

Trình bày: ,

...

Chia rẽ đôi nơi

Trình bày: , | Album:

Bây giờ chia rẽ đôi nơi để kẻ về tình chung, tình chung giăng là người ở để...

Nam Nhi

Trình bày: , | Album:

  Bỉ:   Nam nhi i í i. đứng ở ơ ơ trên, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à đời,...

Lên núi Ba Vì

Trình bày: | Album:

Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à người. Này nhớ...

Lúng liếng

Trình bày: , | Album:

...

Nhất Quế Nhị Lan – Hữu Duy ft Tuấn Long

Trình bày: , | Album:

Nhất quế nhị lan nhất i xinh í i Nhất xinh nhất lịch í i i i khôn ngoan, Khôn ngoan...

Con ếch

Trình bày: , | Album:

Núc cái lạt í ơ ơ ơ cho mềm là anh rằng Hai chứ mấy em ngồi rồi. Ngồi rồi em...

Lên tiên cung

Trình bày: | Album:

Lên í đến tận i tiên là trên í i Tiên Cung tôi bực á à à mình. Lên ớ đến tận...

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: | Album:

Lời để hát:  Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này...

Nguyệt gác mái đình

Trình bày: , | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...

Gọi đò

Trình bày: | Album:

...

Nguyệt gác mái đình

Trình bày: , | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...