Nghệ sĩ: Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Tiểu sử Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Album của nghệ sĩ Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Video của nghệ sĩ Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Bài hát của nghệ sĩ Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Chia Rẽ Đôi Nơi

Nghệ sĩ: ,

Bây giờ chia rẽ đôi nơi để kẻ về tình chung, tình chung giăng là người ở để...

Cổng làng

Nghệ sĩ:

Tiết mục Huy Chương Vàng tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2018 ...

Festival Về Miền Quan Họ 2019: Rạng rỡ miền quan họ

Nghệ sĩ:

Festival Về miền Quan họ 2019 và kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO...

Kẻ Bắc người Nam

Nghệ sĩ:

Kẻ Bắc í ơ ơ ơ người Nam, quan họ trở í ơ ơ ra về. Bây giờ, kẻ Bắc í ơ Nam...

Mùa xuân Quan họ

Nghệ sĩ:

Mùa xuân ai đi tìm ai Nón quai thao em qua sông dài. Câu hát cũ đi tìm thương nhớ cũ. Cây...

Mười nhớ

Nghệ sĩ:

Một em nhớ đôi ta chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ...

Ngồi tựa mạn thuyền – Lúng liếng

Nghệ sĩ:

Ngồi tựa mạn thuyền Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ...

Người ở đừng về

Nghệ sĩ:

Nữ: Em về em vẫn í ì i í i Nay có ó o mấy khóc ơ nay ở ớ khóc thầm là Đôi í...

Quan họ ngày xuân – Mời trầu

Nghệ sĩ:

Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh Tiết mục trích trong chương trình Liên hoan Ca múa Nhạc...