Nghệ sĩ: Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Tiểu sử Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Album của nghệ sĩ Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Video của nghệ sĩ Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Bài hát của nghệ sĩ Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh

Người ở đừng về

Trình bày:

Người ở đừng về – Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh ...

Về miền quan họ 2015: Bên dòng tiêu tương

Trình bày:

Lấy ý tưởng và cảm hứng từ dòng Tiêu Tương – một dòng sông cổ, có thực,...