Nghệ sĩ: Tốp ca đoàn quan họ

Tiểu sử Tốp ca đoàn quan họ

Album của nghệ sĩ Tốp ca đoàn quan họ

Video của nghệ sĩ Tốp ca đoàn quan họ

Bài hát của nghệ sĩ Tốp ca đoàn quan họ

Cái hời cái ả (Nhất ngon là mía Lan Điền)

Nghệ sĩ: ,

Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Sưu tầm: Hữu Duy Nam: Nhất ngon la bến...

Chim khôn đậu nóc nhà quan

Nghệ sĩ:

Chim khôn đậu nóc nhà quan Quan họ Bắc Ninh – Lời cổ Chim khôn la bên rằng là...

Khách đến chơi nhà – Mời Nước Mời Trầu

Nghệ sĩ:

Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ ơ dầu mà quạt...

Liên khúc giã bạn

Nghệ sĩ:

Chuông vàng gác cửa tam quan Chuông vàng gác i cửa i ì i í i Nay có ó o mấy tam nay ở...

Mười nhớ

Nghệ sĩ:

Một em nhớ đôi ta chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ...

Người ở đừng về

Nghệ sĩ:

Chuông vàng gác i cửa í ì i í i Nay có ó o mấy tam nay ở ớ tam quan là Đêm í ơ nằm...

Rẽ phượng chia loan

Nghệ sĩ:

Rẽ phượngố tính tính chia loanchi bây a bây giờ, rẽ phượng ố tính tính chia loan Dang...