Nghệ sĩ: Tốp ca đoàn quan họ

Tiểu sử Tốp ca đoàn quan họ

Album của nghệ sĩ Tốp ca đoàn quan họ

Video của nghệ sĩ Tốp ca đoàn quan họ

Bài hát của nghệ sĩ Tốp ca đoàn quan họ

Người ở đừng về

Trình bày: | Album:

Chuông vàng gác i cửa í ì i í i Nay có ó o mấy tam nay ở ớ tam quan là Đêm í ơ nằm...

Khách đến chơi nhà – Mời Nước Mời Trầu

Trình bày: | Album:

Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ ơ dầu mà quạt...

Mười nhớ

Trình bày:

Một em nhớ đôi ta chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ...

Liên khúc giã bạn

Trình bày:

Chuông vàng gác cửa tam quan Chuông vàng gác i cửa i ì i í i Nay có ó o mấy tam nay ở...

Rẽ phượng chia loan

Trình bày: | Album:

Rẽ phượngố tính tính chia loanchi bây a bây giờ, rẽ phượng ố tính tính chia loan Dang...

Chim khôn đậu nóc nhà quan

Trình bày:

Chim khôn đậu nóc nhà quan Quan họ Bắc Ninh – Lời cổ Chim khôn la bên rằng là...

Cái hời cái ả (Nhất ngon là mía Lan Điền)

Trình bày: , | Album:

Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Sưu tầm: Hữu Duy Nam: Nhất ngon la bến...