Nghệ sĩ: NSƯT Hải Xuân

Tiểu sử NSƯT Hải Xuân

Album của nghệ sĩ NSƯT Hải Xuân

Video của nghệ sĩ NSƯT Hải Xuân

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Hải Xuân

Cái hời cái ả

Nghệ sĩ:

Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

Cái hời cái ả (Nhất ngon là mía Lan Điền)

Nghệ sĩ: ,

Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Sưu tầm: Hữu Duy Nam: Nhất ngon la bến...

[Dạy hát quan họ Bắc Ninh] Lý cây đa – NSƯT Hải Xuân

Nghệ sĩ:

Dạy hát quan họ Bắc Ninh: Lý cây đa Giảng viên: NSƯT Hải Xuân Lời thơ: —- Lời...

[Dạy hát quan họ] Cái hời cái ả (Nhất ngon là mía Lan Điền)

Nghệ sĩ:

Dạy hát bài Cái hời cái ả NSƯT Hải Xuân Cái hời cái ả TRỔ 1: Nam: Nhất ngon...

[Dạy hát quan họ] Cây trúc xinh

Nghệ sĩ:

Dạy hát bài Cây trúc xinh NSƯT Hải Xuân Cây trúc xinh Cây i trúc xinh, tang tình là...

Dệt gấm

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm hoa...

Dệt gấm

Nghệ sĩ:

Chép lời: NS Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm...

Gọi đò

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

Gọi đò

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...