Nghệ sĩ: NSƯT Hải Xuân

Tiểu sử NSƯT Hải Xuân

Album của nghệ sĩ NSƯT Hải Xuân

Video của nghệ sĩ NSƯT Hải Xuân

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Hải Xuân

[Dạy hát quan họ Bắc Ninh] Lý cây đa – NSƯT Hải Xuân

Nghệ sĩ:

Dạy hát quan họ Bắc Ninh: Lý cây đa Giảng viên: NSƯT Hải Xuân Lời thơ: —- Lời...

[Dạy hát quan họ] Cái hời cái ả (Nhất ngon là mía Lan Điền)

Nghệ sĩ:

Dạy hát bài Cái hời cái ả NSƯT Hải Xuân Cái hời cái ả TRỔ 1: Nam: Nhất ngon...

[Dạy hát quan họ] Cây trúc xinh

Nghệ sĩ:

Dạy hát bài Cây trúc xinh NSƯT Hải Xuân Cây trúc xinh Cây i trúc xinh, tang tình là...

Tạm biệt từ đây

Nghệ sĩ:

...

[Dạy hát quan họ] Khách đến chơi nhà

Nghệ sĩ:

Dạy hát quan họ bài: Khách đến chơi nhà NSUT: Hải Xuân Khách đến í đến chơi hự...

Mười nhớ

Nghệ sĩ:

Một em nhớ đôi ta chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ...

Vào chùa

Nghệ sĩ:

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

Nhớ mãi khôn nguôi

Nghệ sĩ:

Bỉ:Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về.Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Dệt gấm

Nghệ sĩ:

Chép lời: NS Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm...

Tay tiên chuốc chén rượu đào

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Tay tiên chuốc chén i ì í i  i í rượu í i đào, ố rằng đổ đi...

Lên tiên cung

Nghệ sĩ:

Lên í đến tận tiên đà trên í i Tiên Cung tôi bực í ì ì mình /.Lên i đến tận...

Gọi đò

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

Vào chùa

Nghệ sĩ:

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

Tạm biệt từ đây

Nghệ sĩ:

Tạm biệt í ơ từ à đây, anh Hai ơi bây à giờ. Tạm biệt í ơ ơ từ à đây i. Ruột...

Vui bốn mùa

Nghệ sĩ:

Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

Mời nước mời trầu

Nghệ sĩ:

Mời nước(Khách đến chơi nhà)Dân ca Quan họ cổ     Khách đến í đến chơi hự...

Cái hời cái ả

Nghệ sĩ:

Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

Vui bốn mùa

Nghệ sĩ: , ,

Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

Vào chùa

Nghệ sĩ:

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...