Thể loại: Tiếng hát thành viên

Dưới giời mấy kẻ biết ra

Trình bày:

Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ anh Hai ơi xinh i...

Nghiêng

Trình bày: | Album:

...

Như ruộng năm sào

Trình bày: | Album:

Như ứ ư ruộng song bên là á a năm sào là anh rằng Hai ơi. Như ứ ư ruộng song bên...

Dệt gấm

Trình bày: | Album:

Dệt gấm Dân ca Quan họ cổ Chép lời: NS Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Lời bài hát: Ngồi tựa song đào Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song _ ơi...

Thêm thắm trời xuân

Trình bày: | Album:

Theo điệu: Tương phùng tương ngộ Xuân đang về là khi trăm hoa đua nở. Em hát tặng...

Buôn bấc buôn dầu

Trình bày: | Album:

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu.Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu.Buôn nhẫn...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Dân ca Quan họ lời cổ Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên...

Làng quan họ quê tôi

Trình bày: | Album:

Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội Những đêm trăng hát gọi, con sông Cầu...

Kẻ Bắc người Nam & Con nhện giăng mùng

Trình bày: | Album:

Kẻ Bắc í ơ ơ ơ người Nam, quan họ trở í ơ ơ ra về. Bây giờ, kẻ Bắc í ơ Nam...

Khách đến chơi nhà

Trình bày: | Album:

Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ ơ dầu mà quạt...

Mía Lam Điền

Trình bày: | Album:

...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay...

Nỗi nhớ sông Cầu

Trình bày: | Album:

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i , riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông. Dòng sông...

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: | Album:

Đêm i hôm qua a a mình tôi nhờ ơ bạn i lình tinh à lính tình tinh i Này a có à tôi...

Trang 1 of 41234