Thể loại: Tiếng hát thành viên

Ai xuôi về

Nghệ sĩ:

Người ơi, có ai xuôi về, có ai xuôi về. Cho em nhắn i cho em nhủ à bên nay a nhời...

Ai xuôi về

Nghệ sĩ:

Dân ca Quan họ lời cổ Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên...

Ba quan mời trầu

Nghệ sĩ:

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,Có về là về...

Bạn tình ơi

Nghệ sĩ:

Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này ai í ơ ơ ớ ơ ơi,...

Bạn tình ơi

Nghệ sĩ:

Chép lời: Hữu Duy Bỉ:Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này...

Bạn tình ơi

Nghệ sĩ:

Chép lời: Hữu Duy Bỉ:Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này...

Buôn bấc buôn dầu

Nghệ sĩ:

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu.Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu.Buôn nhẫn...

Cái hời cái ả

Nghệ sĩ:

Nhất ngon là mía Lam Điền(Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

Câu quan họ người ơi

Nghệ sĩ:

Câu quan họ Người ơi ai hátTiếng ngân vang như giọt mưa rơiTiếng chim hót ngọt ngào...