Nghệ sĩ: CLB Trúc Xinh TPHCM

Tiểu sử CLB Trúc Xinh TPHCM

Album của nghệ sĩ CLB Trúc Xinh TPHCM

Video của nghệ sĩ CLB Trúc Xinh TPHCM

Bài hát của nghệ sĩ CLB Trúc Xinh TPHCM

Ba quan mời trầu

Nghệ sĩ:

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,Có về là về...

Bạn tình ơi

Nghệ sĩ:

Chép lời: Hữu Duy Bỉ:Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này...

Đêm qua nhớ bạn

Nghệ sĩ:

Đêm i hôm qua a a mình tôi nhờ ơ bạn i lình tinh à lính tình tinh i Này a có à tôi...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay...

Giã bạn

Nghệ sĩ:

Còn duyên là duyên kẻ đón người đưa Hết duyên là duyên đi sớm về trưa mặc lòng Người...

Mía Lam Điền

Nghệ sĩ:

...

Nỗi nhớ sông Cầu

Nghệ sĩ:

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i , riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông. Dòng sông...

Tạm biệt từ đây

Nghệ sĩ:

Tạm biệt í ơ từ à đây, anh Hai ơi bây à giờ. Tạm biệt í ơ ơ từ à đây i. Ruột...