Nghệ sĩ: CLB Trúc Xinh TPHCM

Tiểu sử CLB Trúc Xinh TPHCM

Album của nghệ sĩ CLB Trúc Xinh TPHCM

Video của nghệ sĩ CLB Trúc Xinh TPHCM

Bài hát của nghệ sĩ CLB Trúc Xinh TPHCM

Mía Lam Điền

Trình bày: | Album:

...

Đôi bên bác mẹ cùng già

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay...

Nỗi nhớ sông Cầu

Trình bày: | Album:

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i , riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông. Dòng sông...

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: | Album:

Đêm i hôm qua a a mình tôi nhờ ơ bạn i lình tinh à lính tình tinh i Này a có à tôi...

Tạm biệt từ đây

Trình bày: | Album:

Tạm biệt í ơ từ à đây, anh Hai ơi bây à giờ. Tạm biệt í ơ ơ từ à đây i. Ruột...

Giã bạn

Trình bày: | Album:

Còn duyên là duyên kẻ đón người đưa Hết duyên là duyên đi sớm về trưa mặc lòng Người...

Bạn tình ơi

Trình bày: | Album:

Chép lời: Hữu Duy Bỉ:Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này...

Ba quan mời trầu

Trình bày: | Album:

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,Có về là về...