Nghệ sĩ: Ngọc Thưởng

Tiểu sử Ngọc Thưởng

Album của nghệ sĩ Ngọc Thưởng

Video của nghệ sĩ Ngọc Thưởng

Bài hát của nghệ sĩ Ngọc Thưởng

Sông cầu nước chảy lơ thơ

Trình bày: | Album:

Sông Cầu nước chảy i lơ ơ thơ chứ đôi ta í i Đôi ta thương nhớ í í í i i i ì...

Nơi đảo xa

Trình bày: | Album:

Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa Từ mảnh đất quê ta giữa đại...

Gọi đò

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

Chuông vàng gác cửa tam quan

Trình bày: | Album:

Chuông vàng gác cửa tam quanDân ca quan họ lời cổChép lời: QuanHoBacNinh.Vn Chuông vàng...

Bạn tình ơi

Trình bày: | Album:

Chép lời: Hữu Duy Bỉ:Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này...

Về quê

Trình bày: | Album:

Theo em anh thì về Theo em anh thì về thăm miền quê Nơi có một triền đê có hàng tre...

Gửi về quan họ

Trình bày: | Album:

Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa biết dòng sông...

Tìm trong chiều hội Lim

Trình bày: | Album:

Bâng khuâng trong gióAi bâng khuâng ai đứng trongGió lạnh, gió lạnh chiều hội LimAi...

Làng quan họ quê tôi

Trình bày: | Album:

Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội Những đêm trăng hát gọi, con sông Cầu...

Còn duyên

Trình bày: | Album:

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...

Câu quan họ người ơi

Trình bày: | Album:

Câu quan họ Người ơi ai hátTiếng ngân vang như giọt mưa rơiTiếng chim hót ngọt ngào...

Đêm sông cầu

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự...

Ba quan

Trình bày: | Album:

Ba quan, một chiếc, chiếc thuyền nan, có về là về với hội, có, có gái ngoan, gái...