Thể loại: Hát đối quan họ

Em là con gái Bắc ninh hát đối Tôi là con trai Bắc Ninh

Em là con gái Bắc ninh hát đối Tôi là con trai Bắc Ninh ...

Thuyền mở lái chèo đối cắp nón đón đò

Thuyền mở lái chèo đối cắp nón đón đò ...

Tương phùng tương ngộ hát đối Khi nhớ bạn

Tương phùng tương ngộ hát đối Khi nhớ bạn ...

Giăng già hát đối Giăng non

Giăng già hát đối Giăng non ...