Nghệ sĩ: Công Huynh

Tiểu sử Công Huynh

Album của nghệ sĩ Công Huynh

Video của nghệ sĩ Công Huynh

Bài hát của nghệ sĩ Công Huynh

Dọn quán bán hàng

Trình bày: , | Album:

Nay bên a người về dọn quán nay á  bán hàng Để cho tình tang em như là khách, lính...

Lên tiên cung

Trình bày: , | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Lên í đến tận i tiên là trên í i Tiên Cung tôi bực á à à mình....