Nghệ sĩ: Công Huynh

Tiểu sử Công Huynh

Album của nghệ sĩ Công Huynh

Video của nghệ sĩ Công Huynh

Bài hát của nghệ sĩ Công Huynh

Dọn quán bán hàng

Nghệ sĩ: ,

Nay bên a người về dọn quán nay á  bán hàng Để cho tình tang em như là khách, lính...

Gió Đưa Cây cải

Nghệ sĩ:

Gió thì gió đưa phú lý tình là đưa cây cải Phú lý tình là đưa cây cải í ơ Bớ...

Lên tiên cung

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Lên í đến tận i tiên là trên í i Tiên Cung tôi bực á à à mình....