Thể loại: Karaoke quan họ tách lời

Buôn bấc buôn dầu – Karaoke

Nghệ sĩ:

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn nhẫn...

Câu quan họ người ơi Karaoke

Câu quan họ Người ơi ai hát Tiếng ngân vang như giọt mưa rơi Tiếng chim hót ngọt...

Cây trúc xinh – Karaoke quan họ tách lời

Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

Chia rẽ đôi nơi – Karaoke

Bây giờ chia rẽ đôi nơi để kẻ về tình chung, tình chung giăng là người ở để...

Người ở đừng về – Chuông vàng gác cửa tam quan – Karaoke tách lời

Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

Còn duyên – Karaoke quan họ tách lời

Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

Con nhện tìm duyên – Karaoke

Nhớ em tôi về hội lim, bâng khuâng đội áo đi tìm trong mưa Lạc vào câu hát xa xưa,...

Đêm qua nhớ bạn – Karaoke tách lời

Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn,...

Đêm sông Cầu – Karaoke tách lời

Đêm i hôm qua mình anh hát í câu Quan họ, sông Cầu nước chảy lơ thơ. Em là cô gái...

Dệt gấm – Karaoke

Chép lời: NS Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm...