Thể loại: Saxophone

Qua cầu gió bay

Trình bày: | Album:

Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a Rằng a ối...

Ngồi tựa mạn thuyền

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

Bèo dạt mây trôi

Trình bày: | Album:

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...