Nghệ sĩ: Đức Vương

Tiểu sử Đức Vương

Album của nghệ sĩ Đức Vương

Video của nghệ sĩ Đức Vương

Bài hát của nghệ sĩ Đức Vương

Bạn tình ơi

Trình bày: | Album:

Chép lời: Hữu Duy Bỉ:Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này...