Nghệ sĩ: Thanh Hiếu

Tiểu sử Thanh Hiếu

Album của nghệ sĩ Thanh Hiếu

Video của nghệ sĩ Thanh Hiếu

Bài hát của nghệ sĩ Thanh Hiếu

Xuân quê quan họ

Nghệ sĩ:

Cảng ớ xuân nay những đoàn quân đang ra trận.Đi giữ gìn nơi tiền phươngGửi ớ...