Nghệ sĩ: NS Quý Thăng

Tiểu sử NS Quý Thăng

Album của nghệ sĩ NS Quý Thăng

Video của nghệ sĩ NS Quý Thăng

Bài hát của nghệ sĩ NS Quý Thăng

Chung lập chiến công

Nghệ sĩ: ,

Em gửi theo những cánh chim điệu dân caTới thăm anh nơi biên giướiSúng chắp tay canh...

Hát từ quê hương quan họ

Nghệ sĩ: ,

Từ đồng núi xuôi về đồng bằng.Vang khúc hát rộn ràngDâng lên với Đảng BácCất...

Trao duyên một mình

Nghệ sĩ:

Anh về hội Lim tìm gặp em.Chẳng thấy bóng người xưaGiữa mây trời quan họ.Bồng...

Tương Phùng Tương Ngộ

Nghệ sĩ: ,

Lời bài hát: Tương phùng tương ngộ Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ Xuôi...

Vẫn đợi chờ nhau

Nghệ sĩ: ,

Nhắn ai có về quê em i, Miền quê i vừa quen vừa lạ.Nhớ thương vấn vương trong...