Nghệ sĩ: NSƯT Thúy Đạt

Tiểu sử NSƯT Thúy Đạt

Album của nghệ sĩ NSƯT Thúy Đạt

Video của nghệ sĩ NSƯT Thúy Đạt

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Thúy Đạt

Chung lập chiến công

Nghệ sĩ: ,

Em gửi theo những cánh chim điệu dân caTới thăm anh nơi biên giướiSúng chắp tay canh...

Quan họ trao tình

Nghệ sĩ:

Bầu trời như sao rộng í ơ ớ ơGọi theo cánh chim trời.Em tặng người bao lời hátBao...