Nghệ sĩ: Thanh Bình

Tiểu sử Thanh Bình

Album của nghệ sĩ Thanh Bình

Video của nghệ sĩ Thanh Bình

Bài hát của nghệ sĩ Thanh Bình

Tiếng hát bên sông quê hương

Trình bày: , | Album:

Con sông nước chảy có ả đôi dòng,Dòng nào anh thương anh đợi Cho em nhớ ới ả...