Nghệ sĩ: NSƯT Duy Thường

Tiểu sử NSƯT Duy Thường

Album của nghệ sĩ NSƯT Duy Thường

Video của nghệ sĩ NSƯT Duy Thường

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Duy Thường

Mùa xuân qua sông Đuống

Nghệ sĩ: ,

Tôi qua à sông Đuống i i giăng í i ì Đứng ngắm nhìn ới à nơi í đây Sang phà Hồ...