Thể loại: Quan họ lời mới

Trẩy hội Lim

Nghệ sĩ:

Ngồi đợi em đây lúc trăng lên trăng lên anh vẫn đợi lại đợi. Em í ì em ơi, em...

Trong hương cốm mới

Nghệ sĩ:

Anh cùng em hát khúc dân ca i ì ì ì i i, i ì ì ì i i, í i Dưới ánh trăng quê nhà Lời...

Tương tư Quan Họ

Nghệ sĩ:

Ra về lưu luyến câu ca cho lòng say mê i ì ì ì i , í i. Câu hát hay câu thề, làm anh...

Tương tư quan họ

Nghệ sĩ:

Ra về lưu luyến câu ca cho lòng say mê i ì ì ì i , í i. Câu hát hay câu thề, làm anh...

Vẫn đợi chờ nhau

Nghệ sĩ: ,

Nhắn ai có về quê em i, Miền quê i vừa quen vừa lạ.Nhớ thương vấn vương trong...

Vẫn đợi chờ nhau

Nghệ sĩ:

Nhắn ai có về quê em iMiền quê i vừa quen, vừa lạ.Nhớ thương vấn vương trong dạ.Ớ...

Vui thầm

Nghệ sĩ:

Vui thầm Dân ca quan họ lời mới Sáng tác: Đức Miêng Theo điệu: Vào chùa Từng lời...

Vui Thầm

Nghệ sĩ:

Từng lời ca quan họ í ơ ớ ơ ớ gửi theo cánh chim trời Em tặng người bao lời...

Xuân quê quan họ

Nghệ sĩ:

Cảng ớ xuân nay những đoàn quân đang ra trận.Đi giữ gìn nơi tiền phươngGửi ớ...