Nghệ sĩ: NSƯT Thu Huyền

Tiểu sử NSƯT Thu Huyền

Album của nghệ sĩ NSƯT Thu Huyền

Video của nghệ sĩ NSƯT Thu Huyền

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Thu Huyền

Trẩy hội Lim

Trình bày:

Ngồi đợi em đây lúc trăng lên trăng lên anh vẫn đợi lại đợi. Em í ì em ơi, em...