Nghệ sĩ: Quốc Khanh

Tiểu sử Quốc Khanh

Album của nghệ sĩ Quốc Khanh

Video của nghệ sĩ Quốc Khanh

Bài hát của nghệ sĩ Quốc Khanh

Đêm qua nhớ bạn

Nghệ sĩ:

Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn,...

Gió đưa cây cải

Nghệ sĩ:

Dân ca Quan họ cổ Thì gió i ì đưa í ơ ơ đưa ơ thì gió i ì đưa ớ ơ là đưa,...

Giữa tối hôm rằm

Nghệ sĩ:

Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự xuông, sáng cả cái...

Gọi đò

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

Lúng liếng

Nghệ sĩ:

Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người lóng ì lánh í...

Nhịp đuổi

Nghệ sĩ:

...

Sa lệch chênh

Nghệ sĩ:

...

Văn cô bơ

Nghệ sĩ:

...