Album: Đêm qua nhớ bạn

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Đêm qua nhớ bạn

  Tay tiên chuốc chén rượu đào

  Nghệ sĩ:

  Hát ru (Tay tiên chuốc chén rượu đào_Mời rượu) Dân ca Quan họ Bắc Ninh_Lời cổ Tay...

  Gió đưa cây cải

  Nghệ sĩ:

  ...

  Bãi dâu xanh rờn

  Nghệ sĩ:

  ...

  Nguyệt gác mái đình

  Nghệ sĩ:

  ...

  Lên núi Ba Vì

  Nghệ sĩ:

  ...

  Đêm qua nhớ bạn

  Nghệ sĩ:

  Lời để hát: Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này...

  Qua cầu gió bay

  Nghệ sĩ:

  ...

  Em là con gái Bắc Ninh

  Nghệ sĩ:

  ...

  Giăng thanh gió mát

  Nghệ sĩ:

  Giăng thanh ì gió mát i i i giăng í i ì tiếng chim lạc ới à trên í non Chim lạc đàn...

  Năm liệu bảy lo

  Nghệ sĩ:

  ...

  Đôi bên bác mẹ cùng già

  Nghệ sĩ:

  Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay chữ, song song để...

  Ngồi tựa song đào

  Nghệ sĩ:

  Ngồi tựa song đào Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là...

  Ra đứng cổng làng

  Nghệ sĩ:

  ...