Album: Đêm qua nhớ bạn

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Đêm qua nhớ bạn

  Đôi bên bác mẹ cùng già

  Nghệ sĩ:

  Chiều qua ra à đứng, ta à lý lý như cổng làng ta à lý lý như cổng làng ì.Đứng...

  Ngồi tựa song đào

  Ngồi tựa song đào Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là...

  Giăng thanh gió mát

  Nghệ sĩ:

  Giăng thanh ì gió mát i i i giăng í i ì tiếng chim lạc ới à trên í non Chim lạc đàn...

  Tay tiên chuốc chén rượu đào

  Nghệ sĩ:

  Hát ru (Tay tiên chuốc chén rượu đào_Mời rượu)  Dân ca Quan họ Bắc Ninh_Lời cổ  Tay...

  Đêm qua nhớ bạn

  Nghệ sĩ:

  Lời để hát:    Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i.   Linh tính a lính tình tinh...

  Xe chỉ luồn kim

  Nghệ sĩ:

  Xe chỉ ố mấy kim em luồn kim, ố mấy kim em luồn kim, ngồi í i rồi. Xe chỉ ố mấy...