Album: Bèo dạt mây trôi - Saxophone

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Bèo dạt mây trôi - Saxophone

  Bèo dạt mây trôi

  Nghệ sĩ:

  Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...

  Hoa thơm bướm lượn

  Nghệ sĩ:

  ...

  Qua cầu gió bay

  Nghệ sĩ:

  Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a Rằng a ối...

  Lý Cái Mơn – Saxophone

  Nghệ sĩ:

  ...

  Ngồi tựa mạn thuyền

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

  Người ở đừng về

  Nghệ sĩ:

  ...

  Ru con nam bộ – Saxophone

  Nghệ sĩ:

  ...