Album: Câu quan họ người ơi

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Câu quan họ người ơi

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Trình bày: | Album:

  Bỉ:Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về.Tấm i lòng …em tưởng đến...

  Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy BỉChim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này...

  Buôn bấc buôn dầu

  Trình bày: | Album:

  Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn i nhẫn...

  Đôi bên bác mẹ cùng già

  Trình bày: | Album:

  Đôi rằng đôi bên bác í mẹ có a cùng già.Lấy anh là anh hay chữ, song song để ới...

  Dưới giời mấy kẻ biết ra

  Trình bày: | Album:

  Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ anh Hai ơi xinh i...

  Vào chùa

  Trình bày: | Album:

  Vào Chùa Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn...

  Trầu cau quan họ

  Trình bày: | Album:

  Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò.Em gửi miếng trầu thương nhớ, để...

  Câu quan họ người ơi

  Trình bày: | Album:

  Câu quan họ Người ơi ai hát Tiếng ngân vang như giọt mưa rơi Tiếng chim hót ngọt...

  Ai xuôi về

  Trình bày: | Album:

  Dân ca Quan họ lời cổ  Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à...

  Gửi về quan họ

  Trình bày: | Album:

  Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông...