Album: Trầu cau quan họ

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Trầu cau quan họ

  Trên rừng 36 thứ chim

  Nghệ sĩ:

  Trên rừng ba mươi sáu ấy mấy chim em mà thứ chim.Thứ chim là chim chèo bẻo, thứ...

  Lý giao duyên

  Nghệ sĩ: ,

  Sưu tầm: Hữu Duy Trăm i khúc ớ sông đổ dồn về một ơ bến i, anh chẳng ớ yêu...

  Tìm trong chiều hội Lim

  Nghệ sĩ:

  Bâng khuâng trong gióAi bâng khuâng ai đứng trongGió lạnh, gió lạnh chiều hội LimAi...

  Cây trúc xinh

  Nghệ sĩ:

  Chép lời: Hữu Duy Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc bên bờ...

  Trầu cau quan họ

  Nghệ sĩ:

  Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò.Em gửi miếng trầu thương nhớ, để...

  Giữa tối hôm rằm

  Nghệ sĩ:

  Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự xuông, sáng cả cái...

  Mười nhớ

  Nghệ sĩ:

  Một em nhớ đôi ta chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ...

  Ai xuôi về

  Nghệ sĩ:

  Dân ca Quan họ lời cổ Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Nghệ sĩ:

  Bỉ:Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về.Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

  Ngồi tựa song đào

  Nghệ sĩ:

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

  Liện sai

  Nghệ sĩ:

  Người rằng người ơi đấy ơi bên em hỡi í a a ả à người là đôi ới à người...

  Nhất ngon là mía Lam Điền

  Nghệ sĩ:

  Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Dân ca Quan họ cổ ST: Hữu Duy  Nhất...