Album: Đêm ngắn tình dài

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Đêm ngắn tình dài

  Ngồi tựa mạn thuyền

  Nghệ sĩ: ,

  Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

  Tay tiên chuốc chén rượu đào (mời rượu)

  Nghệ sĩ: ,

  Sưu tầm: Hữu Duy Tay tiên chuốc chén i ì í i  i í rượu í i đào, ố rằng đổ đi...

  Em là con gái Bắc Ninh

  Nghệ sĩ: ,

  Đôi tay í i  nâng lấy í i cơi hị í í ơ ớ ơ hự là dầu. Này trước í ơ ớ ơ...

  Lòng vẫn đợi chờ

  Nghệ sĩ: ,

  Sưu tầm: Hữu Duy Lòng vẫn i í ơ ơ ớ ơ nay đợi i í ơ ơ hợ ơ chờ. Này em í ơ...

  Đôi bên bác mẹ tương tề

  Nghệ sĩ: ,

  Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a tương tề, người đi là đi làm rể, song song để...

  Rẽ phượng chia loan

  Nghệ sĩ: ,

  Rẽ ơ ớ phượng ố linh tinh tình chia loan chứ bây à giờ Rẽ ớ phượng ố linh tinh...

  La rằng

  Nghệ sĩ: ,

  ...

  Nguyệt gác mái đình

  Nghệ sĩ: ,

  Nguyệt rằng là tình rằng nguyệt i gác í ơ hơ ơ Này có ó o mấy mái nay ớ ớ mái...

  Cái hời cái ả

  Nghệ sĩ: ,

  Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

  Chim sáo đổi hình

  Nghệ sĩ: ,

  ...

  Lên núi Ba Vì

  Nghệ sĩ: ,

  Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à người. Này nhớ...