Nghệ sĩ: Xuân Cương

Tiểu sử Xuân Cương

Album của nghệ sĩ Xuân Cương

Video của nghệ sĩ Xuân Cương

Bài hát của nghệ sĩ Xuân Cương

Cái hời cái ả

Nghệ sĩ: ,

Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

Cái hời cái ả – Nhất ngon là mía Lan Điền

Nghệ sĩ: ,

Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

Lúng liếng lóng lánh

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người...

Tiễn anh lên đường

Nghệ sĩ: ,

Trời xuân là xuân nắng ấm gió đưa hương Gửi anh là anh khúc hát hát lên đường...