Nghệ sĩ: Xuân Cương

Tiểu sử Xuân Cương

Album của nghệ sĩ Xuân Cương

Video của nghệ sĩ Xuân Cương

Bài hát của nghệ sĩ Xuân Cương

Lúng liếng lóng lánh

Trình bày: , | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người...

Cái hời cái ả

Trình bày: , | Album:

Nhất ngon là mía Lam Điền(Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

Tiễn anh lên đường

Trình bày: ,

Trời xuân là xuân nắng ấm gió đưa hương Gửi anh là anh khúc hát hát lên đường...