Album: Bạn tình ơi

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Bạn tình ơi

  Còn duyên

  Nghệ sĩ: ,

  Sưu tầm: Hữu Duy Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên...

  Ai xuôi về

  Nghệ sĩ:

  Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

  Giữa tối hôm rằm

  Nghệ sĩ:

  Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự xuông, sáng cả cái...

  Ngồi tựa song đào

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i í ơ ơ có mấy song ới ớ ớ ơ ờ...

  Vào chùa

  Nghệ sĩ:

  Vào chùa Dân ca Quan họ cổ Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào,...

  Liện sai

  Nghệ sĩ:

  Người rằng người ơi đấy ơi bên em hỡi í a a ả à người là đôi ới à người...

  Lý thiên thai

  Nghệ sĩ:

  Trèo lên trái núi Thiên Thai Trèo lên trái núi thiên thai nay thấy í ơ ơ đôi là đôi...

  Nam nhi

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ: Nam nhi i í i. đứng ở ơ ơ trên, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à...

  Tương phùng tương ngộ

  Nghệ sĩ:

  Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ Xuôi i lên bộ văng vẳng ớ tiếng tơ tình...

  Bạn tình ơi

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này ai í ơ ơ ớ ơ...

  Gọi đò

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Gọi i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à đò, không i thấy í i i đò hự ư ơ ơ thưa. Này...