Album: Lòng vẫn đợi chờ

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Lòng vẫn đợi chờ

  Nhất ngon là mía Lam Điền

  Nghệ sĩ:

  Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Dân ca Quan họ cổ ST: Hữu Duy  Nhất...

  Liên khúc giã bạn

  Nghệ sĩ:

  Chuông vàng gác cửa tam quan Chuông vàng gác i cửa i ì i í iNay có ó o mấy tam nay ở...

  Đôi bên bác mẹ cùng già

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay...

  Em là con gái nhà dòng

  Nghệ sĩ:

  ...

  Ai xuôi về

  Nghệ sĩ:

  Dân ca Quan họ lời cổ Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên...

  Tương phùng tương ngộ

  Nghệ sĩ:

  Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ Xuôi i lên bộ văng vẳng ớ tiếng tơ tình...

  Lòng vẫn đợi chờ

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Lòng vẫn i í ơ ơ ớ ơ nay đợi i í ơ ơ hợ ơ chờ. Này em í ơ...

  Ngồi tựa song đào

  Nghệ sĩ:

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

  Tìm người

  Nghệ sĩ:

  ...

  Rẽ phượng chia loan

  Nghệ sĩ:

  Rẽ ơ ớ phượng ố linh tinh tình chia loan chứ bây à giờRẽ ớ phượng ố linh tinh...