Album: Đường trường duyên phận

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Đường trường duyên phận

  Đêm qua nhớ bạn

  Nghệ sĩ:

  Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn,...

  Gió đưa cây cải

  Nghệ sĩ:

  Dân ca Quan họ cổ Thì gió i ì đưa í ơ ơ đưa ơ thì gió i ì đưa ớ ơ là đưa,...

  Giữa tối hôm rằm

  Nghệ sĩ:

  Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự xuông, sáng cả cái...

  Gọi đò

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

  Lúng liếng

  Nghệ sĩ:

  Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người lóng ì lánh í...

  Sa lệch chênh

  Nghệ sĩ:

  ...

  Đường trường vị thủy

  Nghệ sĩ:

  ...

  Nhịp đuổi

  Nghệ sĩ:

  ...

  Tình thư hạ vị

  Nghệ sĩ: ,

  ...

  Văn cô bơ

  Nghệ sĩ:

  ...