Album: Đường trường duyên phận

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Đường trường duyên phận

  Lúng liếng

  Trình bày: | Album:

  Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người lóng ì lánh í...

  Gọi đò

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

  Giữa tối hôm rằm

  Trình bày: | Album:

  Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự xuông, sáng cả cái...

  Gió đưa cây cải

  Trình bày: | Album:

  Dân ca Quan họ cổ Thì gió i ì đưa í ơ ơ đưa ơ thì gió i ì đưa ớ ơ là đưa,...

  Đêm qua nhớ bạn

  Trình bày: | Album:

  Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn,...