Nghệ sĩ: Nguyệt Anh

Tiểu sử Nguyệt Anh

Album của nghệ sĩ Nguyệt Anh

Video của nghệ sĩ Nguyệt Anh

Bài hát của nghệ sĩ Nguyệt Anh

Khách đến chơi nhà (lời mới)

Nghệ sĩ:

Khách Đến Chơi Nhà Lời Mới Nhạc và lời: Lê Minh Biểu diễn: Nguyệt Anh Lời bài...