Nghệ sĩ: Ngọc Ký

Tiểu sử Ngọc Ký

Album của nghệ sĩ Ngọc Ký

Video của nghệ sĩ Ngọc Ký

Bài hát của nghệ sĩ Ngọc Ký

Con nhện tìm duyên

Nghệ sĩ:

Nhớ em tôi về hội lim, bâng khuâng đội áo đi tìm trong mưa Lạc vào câu hát xa xưa,...

Về Hội Lim

Nghệ sĩ:

Lời thơ: Nguyễn Bá Thắng Nhạc: Lê Minh 12 người không về hội Em hát mắt trao ngóng...