Nghệ sĩ: Ngọc Khánh

Tiểu sử Ngọc Khánh

Album của nghệ sĩ Ngọc Khánh

Video của nghệ sĩ Ngọc Khánh

Bài hát của nghệ sĩ Ngọc Khánh

Câu quan họ người ơi – Nhạc sống

Nghệ sĩ:

Câu quan họ Người ơi ai hát Tiếng ngân vang như giọt mưa rơi Tiếng chim hót ngọt...

Đêm sông Cầu

Nghệ sĩ:

Đêm i hôm qua mình anh hát í câu Quan họ, sông Cầu nước chảy lơ thơ. Em là cô gái...

Gửi về quan họ – Nhạc sống

Nghệ sĩ:

Anh chưa đến làng Quan Họ, trọn tình nghe canh hát trao duyên Anh chưa đến dòng sông...

Hội làng

Nghệ sĩ: ,

Lất phất mấy hạt mưa xuân thắm thêm đào phai nở muộn hồng thêm đôi má chị...